Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry koordinoi ryhmätapaamista, jossa kumppanina ovat nuorten ryhmät Saksasta, Italiasta, Portugalista ja Bulgariasta. Ryhmätapaaminen järjestetään Turussa 1.8-13.8.2014. Hankkeen nimi on Minä osana Eurooppaa.

Hankkeen kesto on 12 päivää. Hankkeseen osallistuu yhteensä 36 nuorta, ja osallistujien sukupuolijakauma on tasainen. Tapaamiseen osallistuu Suomesta 6 ryhmänvetäjää (1/maa, Saksan ryhmässä 2), ja valmistelutapaaminen toteutetaan Turussa 30.5-1.6.2014. Suomalaisryhmän nuorista on mukana 2 maahanmuuttajaa. Venäjältä ja Virosta kotoisin olevat nuoret ovat osallistuneet Art Bravo-keskuksen toimintaan ja ovat sitä kautta innostuneet ryhmätapaamisistä.

Saksan Portugalin, Italian ja Bulgarian ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukanaa Youth in Action-ryhmätapaamisessa. Hankkeen teemana on Eurooppa-tietoisuus, jota käsitellään alateemojen kuten Euroopan  Parlamentin vaalien, taiteen ja kulttuurin, tutustumisen sekä yhdessä olon kautta. Tavoitteena on tutustua aktiivisen Euroopan kansalaisuuden käsitteeseen ja löytää tapoja olla itse aktiivinen sekä tukea nuorten aktiivistä  EU:n kansalaisuutta ja lisätä suvaitsevuutta muita kulttuureja ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan. Euroopan kansalaisuutta tarkastellaan vaikuttamisen, talouden, rasismin vastaisuuden, suvaitsevaisuuden sekä ihmisoikeuksien kautta.

Vuonna 2014 on Europarlamentin vaalit. Nuoret pyrkivät löytämään yhteisiä ratkaisuja tai ainakin ymmärtämään taustoja moniin eurooppalaisiin haasteisiin. Lisäksi keräävät yhteen niitä eurooppalaisia arvoja , joita he yhdessä kannattavat. Nuoret etsivät vastauksia koko Eurooppaa koskeviin kysymyksiin kuten ”Maahanmuuttajien yhdenvertaisuus”, ”Nuorten vaikutusmahdollisuudet”, ”Kansalaisena EU:ssa” tai ”Mitä kansalaiset odottavat Euroopan Unionilta?”.

Toimintamenetelmiä on paljon: nuoret muun muassa leikkivät(=jäljettelevät) Euroopan Parlamentin vaaleja, johon he keräävät leirin aikana Euroopan Parlamenti vaaleja kuvavia asioita. Ryhmätapaamisten ohjelmassa on tutustumista, leikkejä, keskustelua ja ryhmätöiden esittelyä eri metodien (muun muassa pienosmallit, tietokone-esitykset, kulttuuri-illat, mind-map, Learning Cafe – pyöreä pöytä, paneelikeskustelut). Euroopán henkisiä juuria pohditaan sekä poliittisestä että erikulttuurisuuden näkökulmasta.  Lisäksi nuoria motivoidaan osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Ryhmätapaamisen ohjelmassa on toimintaa, jonka teemoja ovat Euroopan kansalaisuus, vapaaehtoistyö, nuorisotyöttömyys sekä syrjäytäminen ja suvaitsevuus.

Lisäksi vieraillaan Turun nuorten osastolla työvoimatoimistossa ja Nuorisiasiankeskuksen Wilmassa.  Työskentelytapana käytetään myös nuorten ennakkoon valmistettuja ohjelmaosioita, jossa he kertovat omista maistaan ja omista kulttuureistaan. Ryhmät valmistelevat hankeittaan omissa maissaan. Suunnittelu on toteutettu chattissä, sähköpostistissa ja Facebookissa. Kukin ryhmä kirjoittaa hankkeesta paikallisiin lehtiin. Nuoret tekevät tapaamisista videon, joka ladataan Youtubeen ja nuoret kirjoittavat blogia tapaamisen kulusta. He ottavat myös yhteyttä tiedotusvälineisiin sekä Suomessa että omissa maissa. Kokemuksia peilataan päivittäisissä keskustelutilaisuuksissa.