ASIOIMISTULKIN KÄSIKIRJASARJA


Osat 1-4, alennus -10 %

Hinta: 99,00 € (sis. alv 9 %)

Asioimistulkin käsikirja on oppikirja, joka on tarkoitettu alaa opiskeleville ja opettaville sekä asioimistulkkeina jo työskenteleville henkilöille. Oppimateriaali soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluaisivat kehittää kielenkäyttöään ja osittain maahanmuuttajien opetukseen.

Tämä kirjasarja on laatuaan ensimmäinen asioimistulkeiksi opiskeleville tarkoitettu käytännöllinen materiaali. Sitä on odotettu ja kaivattu jo pitkään. Kirja toimii myös ammatillisena käsikirjana ja täydennyskoulutus­materiaalina kaikille tulkkausalalla työskenteleville. Aiheidensa takia kirja soveltuu lisäksi muun muassa suomi toisena kielenä -maahanmuuttajaopetukseen. Oppikirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäiseen osaan kuuluu ”Lääkärin vastaanotolla” -aihe erilaisine tilanteineen. Toisen osan aiheina ovat mm. ”KELA:ssa”, ”Sosiaalitoimistossa”, ”Työvoimatoimistossa”, ”Maistraatissa”, ”Koulussa” ja ”Päiväkodissa” -aihepiirit. Kolmanteen osaan kuuluvat ”Pankissa”, ”Vakuutusyhtiössä”, ”Verotoimistossa” sekä ”Kuluttajavirastossa” -aihepiirit. Neljäs osa käsittelee ”Asianajotoimistossa”, ”Poliisilaitoksella” ja ”Oikeussalissa” -aihealueet sekä vaativampia tulkkaustilanteita kuten seminaarissa -tulkkaustilanteita.

Kirjoissa on yhteensä 30 kappaletta. Kirjan rakenne on selkeä: ensin aihepiiriin liittyvät dialogit, sitten tehtävät ja kirjan lopussa löytyy alaan liittyvä sanasto. Koska tulkkaustilanteessa mieleen palautettavat asiat liittyvät aina johonkin aihepiiriin, tässä oppikirjassa esiintyy paljon erilaisia tulkkaustilanteita kuvaavia dialogeja, mm. edellä mainituista aihepiirteistä. Oppikirjoissa on yhteensä noin 50 dialogimuotoista tekstiä ja lisäksi monologimuotoisia tekstejä. Oppikirja sisältää erilaisia tehtäviä, jotka auttavat painamaan termejä mieleen vaivattomasti.

Oppimateriaalia laadittaessa on otettu huomioon ennen kaikkea juuri asioimistulkeiksi opiskelevien kielenkäyttötarpeet. Kussakin kirjassa on sanastolistat aihepiirrettään, dialogimuotoiset tekstit, sanastotehtävät, keskustelutehtävät ja tulkkaustehtävät. Sisällöllisesti tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Tehtävissä mukana ovat yhdyssanatehtävät, täydentämiseen ja yhdistelyyn perustuvat tehtävät sekä valintatehtävät. Keskustelutehtävät on tarkoitettu parityöskentelyyn. Keskustelutehtävien joukossa on runsaasti roolitehtäviä. Tulkkaustehtävät tehdään myös joko parityönä tai pienissä ryhmissä. Tehtävät ovat monipuolisia ja antavat opiskeleville vinkkejä lisätehtävien tekemiseen.

Oppikirjat eivät sisällä kielellistä ainesta vaan huomio kiinnitetään ainoastaan termien mieleen painamiseen. Tätä oppimateriaalia laatiessa on pidetty tärkeänä sitä, että oppimateriaali käsittelee erilaisia käytännöntilanteita, joita asioimistulkki joutuu todennäköisesti tulkkaamaan. Oppimateriaali on yksikielinen, joten se soveltuu opiskeluun opiskelijoiden äidinkielestä riippumatta. Kirja voi toimia asioimistulkin käsikirjana myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Oppimateriaalista on paljon hyötyä sekä asioimistulkeiksi opiskeleville että myös asioimistulkkeina työskenteleville. Oppimateriaali soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluaisivat kehittää kielenkäyttöään sekä maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen.

Suomen tietokirjailijat ry on tukenut tätä hanketta. Kirjan tekijä Svetlana Myhkyrä, Filosofian Maisteri, opettaa suomea toisena kielenä Turussa. Tekijällä on myös asioimistulkin tutkinto ja hän toimii myös freelance- asioimistulkkina.